Kvalifikovaná obsluha CNC obrábacieho stroja

Kvalifikovaná obsluha CNC obrábacieho stroja

Tento článok sa zameriava na oblasť s výberom CNC obrábacieho stroja priamo súvisiace, a to na získanie kvalitnej obsluhy a alebo NC programátora pre tento CNC obrábací stroj. Dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na zabezpečenie spoľahlivého CNC programátora, je zabezpečiť pre neho intenzívnu výučbu. Firmy pôsobiace vo strojárenskeja výrobe sa snažia zefektívniť výrobu nasadením moderných CNC obrábacích strojov. Ak firma prešla alebo prechádza z konvenčného spôsobu obrábania na CNC obrábacie stroje, z otázky “kto nám na nich bude pracovať”, sa stáva problém. Kvalifikovaná obsluha Tí, ktorí skúšali zohnať kvalifikovaného pracovníka pre obsluhu CNC obrábacieho stroja, iste zistili, že na pracovnom trhu ho nenájdu a na Úrade práce pravdepodobne tiež nie. Časy, keď sa schopní pracovníci dali “pretiahnuť” z okolitých firiem, už neexistujú. Každá firma si takýchto odborníkmi stráži a je si vedomá, aké bohatstvo v ich umu a znalostiach má uložené. Nemá zmysel sa dopodrobna zamýšľať nad dôvodmi, prečo sa táto profesia dostala na okraj záujmu učňov a stredných odborných učilíšť. Prosperujúce výrobné firmy sa stretávajú s nárastom nielen výroby, ale aj s cenovými dopytmi, ktorými ich zákazníci zavaľujú. Oni im však s ľútosťou oznamujú, že zákazka nemôže byť realizovaná z kapacitných dôvodov, pretože ” nie sú ľudia “.    Ako dobrý spôsob, ako znížiť náklady na zabezpečenie kvalifikovaného pracovníka na pozíciu obsluha, NC programátora, je zaistiť mu intenzívnu výučbu. Kde ich vziať? Praktizovanou metódou pre získanie nových pracovníkov je, že sa na trhu práce, alebo radšej priamo vo firme, vyberie aspoň niekto, kto má o túto prácu záujem, a pridelí sa “k zaučenie” nejšikovnejšiemu zamestnancovi, ktorý najlepšie zvláda prípravu NC programov a obsluhu CNC obrábacích strojov. Tento spôsob...