Tento článok sa zameriava na oblasť s výberom CNC obrábacieho stroja priamo súvisiace, a to na získanie kvalitnej obsluhy a alebo NC programátora pre tento CNC obrábací stroj. Dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na zabezpečenie spoľahlivého CNC programátora, je zabezpečiť pre neho intenzívnu výučbu. Firmy pôsobiace vo strojárenskeja výrobe sa snažia zefektívniť výrobu nasadením moderných CNC obrábacích strojov. Ak firma prešla alebo prechádza z konvenčného spôsobu obrábania na CNC obrábacie stroje, z otázky “kto nám na nich bude pracovať”, sa stáva problém.

Kvalifikovaná obsluha

Tí, ktorí skúšali zohnať kvalifikovaného pracovníka pre obsluhu CNC obrábacieho stroja, iste zistili, že na pracovnom trhu ho nenájdu a na Úrade práce pravdepodobne tiež nie. Časy, keď sa schopní pracovníci dali “pretiahnuť” z okolitých firiem, už neexistujú. Každá firma si takýchto odborníkmi stráži a je si vedomá, aké bohatstvo v ich umu a znalostiach má uložené.
Nemá zmysel sa dopodrobna zamýšľať nad dôvodmi, prečo sa táto profesia dostala na okraj záujmu učňov a stredných odborných učilíšť. Prosperujúce výrobné firmy sa stretávajú s nárastom nielen výroby, ale aj s cenovými dopytmi, ktorými ich zákazníci zavaľujú. Oni im však s ľútosťou oznamujú, že zákazka nemôže byť realizovaná z kapacitných dôvodov, pretože ” nie sú ľudia “.

 
 Ako dobrý spôsob, ako znížiť náklady na zabezpečenie kvalifikovaného pracovníka na pozíciu obsluha, NC programátora, je zaistiť mu intenzívnu výučbu.

Kde ich vziať?
Praktizovanou metódou pre získanie nových pracovníkov je, že sa na trhu práce, alebo radšej priamo vo firme, vyberie aspoň niekto, kto má o túto prácu záujem, a pridelí sa “k zaučenie” nejšikovnejšiemu zamestnancovi, ktorý najlepšie zvláda prípravu NC programov a obsluhu CNC obrábacích strojov. Tento spôsob zaúčanie je veľmi nákladný a zdĺhavý, navyše zoznámenie sa s novými zručnosťami, technológiami a NC programovaním sa deje za pochodu. Skúsenejší pracovník stále plnia svoje bežné úlohy na CNC obrábacom stroji, a navyše sa venuje alebo nevenuje, podľa toho, koľko má zrovna práce pred termínom odovzdania, svojmu novému kolegovi. Výsledkom je to, že produktivita CNC obrábacieho stroja, na ktorom sa nováčik zaúča, je znížená na pomerne dlhú dobu.
Ak je nový pracovník schopný samostatnej práce na jednoduchších úlohách, opäť uplynie určitá doba, než dosiahne výsledkov, ktoré sa od neho očakávajú. Z praxe je overené, že toto obdobie trvá u pracovníkov, ktorí prišli s CNC technikou prvýkrát do styku, najmenej tri mesiace. Po vyčíslení tejto investície vychádza, že pracovník, ktorého si firma sama zaučia pre zvládnutie menej zložitých úloh, ju stojí minimálne na 4 000 euro.
Nutné je poznamenať, že túto metódu možno využiť iba v prípade, že už CNC obrábacie stroj vo firme je využívaný . Navyše  že zamestnanec na ňom pracujúci, sa chce o svoje nadobudnuté zručnosti  podeli a ohroziť tak svoje výsadné, hocikedy ľahko vydieračské postavenie vo firme.  V prípade, že kupujete prvý CNC obrábací stroj, takého zamestnanca pravdepodobne ani nemáte.
Rekvalifikácia
Ako jediný spôsob, ako znížiť náklady na zabezpečenie kvalifikovaného pracovníka, je zaistiť mu intenzívnu výučbu. Najlepšie u firmy, ktorá dokáže tieto služby ponúknuť a dokáže pripraviť pracovníka “na mieru”. Na tomto princípe sú založené aj rekvalifikačné kurzy pre obsluhy CNC obrábacích strojov, ktoré prebiehajú u firiem zaoberajúcich sa výučbou a prípravou obsluhy a NC technológa pre CNC obrábacie stroje na kľúč.